صفحه نخست

معاونت اقتصادی

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی

درباره ما

ساختار

دفتر برنامه ریزی اقتصادی

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

شورای راهبری و کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی
مدیریت منابع گردشگری
عمران، املاک و ساخت و ساز
بازارهای مالی، تأمین منابع و بورس
معدن و صنایع معدنی
نفت،گاز و پتروشیمی

نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی

تاریخچه

قوانین و مقررات

ساختارهای قانونی

صندوق بازنشستگی کشوری

معرفی

وضعیت کنونی

مجموعه های اقتصادی تابعه

قوانین

سازمان تأمین اجتماعی

معرفی

قوانین و مقررات

وضعیت کنونی

هیأت امنا

مجموعه های اقتصادی تابعه

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

معرفی

وضعیت کنونی

مجموعه های اقتصادی تابعه

صندوق بازنشستگی فولاد

معرفی

وضعیت کنونی

مجموعه های اقتصادی تابعه

روند نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی

چالش ها و بحران ها

بررسی جایگاه نظام های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

راهکارها

مدیریت بهینه ذخایر و نحوه تأمین مالی طرح های بازنشستگی

اصلاحات

ساختاری و نهادی
پارامتریک

پژوهش و تحقیق

دانشنامه بازنشستگی و تأمین اجتماعی

اکچوئری(محاسبات بیمه ای)

تأمین مالی

اصلاحات

حاکمیت

دستورالعمل های انجمن بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA Guidlines)

حکمرانی خوب (Good Governance)

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

کیفیت خدمات (Quality Service)

ارتباطات (Communication)

گزارش

گزارش های تخصصی داخلی

گزارش های تخصصی بین المللی

مطالعات تطبیقی

کتب

اولویت های پژوهشی

واژه نامه و اصطلاحات

بنگاه های اقتصادی تابعه

معرفی

نظامنامه ساماندهی بنگاه های اقتصادی تابعه

کمیته ساماندهی سازمان تأمین اجتماعی

کمیته ساماندهی صندوق های بازنشستگی (تابعه)

ستاد جذب سرمایه خارجی

اخبار واگذاری ها

پیوندها

سازمان ها و نهادهای بین المللی

صندوق ها و شرکت های وابسته

سازمان و نهادهای اقتصادی داخلی

رویدادها

رویدادهای داخلی

رویدادهای بین المللی

ارتباط با ما

تالار گفتگو