بیانیه مأموریت

---------------------

دفتر نظارت و ارزیابی اقتصادی به استناد مواد (3)، (7) و (16) قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" و سایر قوانین مربوطه و در راستای دستیابی به هدف غایی معاونت امور اقتصادی (صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای تأمین اجتماعی) فلسفۀ وجودی و ماموریت اصلی خود را نظارت بر حفظ و صیانت از سرمایه های مالی و تعادل منابع و مصارف صندوق ها، نظارت بر عملکرد مالی صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه های اقتصادی تابعه، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مرتبط با حوزه های اقتصادی وزارتخانه اعلام می نماید.

دفتر نظارت و ارزیابی

مدیرکل:   عرفان مردانی قهفرخی                                                                                                

 

 
 

 

 

مدارک تحصیلی:   کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه

                          کارشناسی آمار و برنامه ریزی

                          

v   ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v       صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و چگونگی کمک به تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی، تعاونی و به ویژه صندوق های بازنشستگی تحت پوشش.

v       پیگیری اجرای قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حوزه های اقتصادی ازجمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین سنواتی بودجه کل کشور و ارائه گزارش اقدامات انجام شده.

v       پیگیری رعایت سیاست ها و خط مشی های دولت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری واحدهای تابعه و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی صندوق ها ، تأمین اجتماعی و تعاون در بازار سرمایه.

v       بررسی عملکرد حوزه های اقتصادی سازمان ها و صندوق های تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم.

v       اخذ گزارش عملکرد سالانه دفاتر تحت پوشش و تطبیق آن با برنامه و بودجه های مصوب.

سوابق اجرایی و تشکیلاتی

Ø     معاون سنجش، پایش و مشاوره در سازمان ملی بهره‌وری ایران (فروردین تا اسفند 1398)

Ø     مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران (شهریور 1396- اسفند 1397)

Ø     رئیس کمیته علمی- سیاست‌گذاری برنامه سوم توسعه شهر تهران (دی 1396- آذر 1397)

Ø     عضو کمیته برنامه‌ریزی زیرساخت در مرکز مطالعات شهرداری تهران (فروردین تا آذر 1397)

Ø     نماینده معین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد اقتصاد مقاومتی (9ماهه 1396)

Ø     مشاور معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (فروردین 1395- شهریور1396)

Ø     معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری (شهریور 1394- مهر 1395)

Ø     سردبیر ماهنامه روزنامه شرق (اردیبهشت 1394- اسفند 1396)

Ø     دبیر بخش اقتصاد سیاسی هفته‌نامه «تجارت فردا» (اردیبهشت 1393- تیر 1394)

Ø     مدیر پروژه تأسیسات دو ایستگاه مطهری- قصرالدشت قطار شهری شیراز (1387- خرداد 1389)

Ø     مدیر پروژه تدوین اولین نظام‌نامه آماری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (1386- اردیبهشت 1387)

Ø     مدیر پروژه Master plan ICT در اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی (خرداد 1384- اسفند 1384)

Ø     مشاور مرکز هم‌اندیشی تنظیم سند توسعه استان اصفهان (1382-1384)

 

سوابق مطالعاتی و پژوهشی

Ø     مدیریت تدوین 42 عنوان گزارش پشتیبان در حوزه‌های مختلف در فرآیند تدوین برنامه سوم شهر تهران (شهرداری تهران)

Ø     تدوین گزارش توسعه منطقه‌ای (آمایش) برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، گلستان و خراسان شمالی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

Ø     اثر اختلال دولت بر رشد اقتصادی؛ یک تحلیل اقتصاد سیاسی (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد)

Ø     بررسی تطبیقی نگاهی اقتصادی در دولت‌های پنجم تا هشتم پس از انقلاب اسلامی (همایش نقش دولت در توسعه (وزارت کار)

Ø     بررسی ژورنالیسم توسعه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی (مؤسسه پژوهشی امام خمینی)

Ø     شاخص بهینه‌سازی ارتباطات اقتصادی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی (دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات)

 


صفحه ۱ از ۲