بیانیه مأموریت

---------------------

دفتر نظارت و ارزیابی اقتصادی به استناد مواد (3)، (7) و (16) قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" و سایر قوانین مربوطه و در راستای دستیابی به هدف غایی معاونت امور اقتصادی (صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای تأمین اجتماعی) فلسفۀ وجودی و ماموریت اصلی خود را نظارت بر حفظ و صیانت از سرمایه های مالی و تعادل منابع و مصارف صندوق ها، نظارت بر عملکرد مالی صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه های اقتصادی تابعه، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مرتبط با حوزه های اقتصادی وزارتخانه اعلام می نماید.

دفتر نظارت و ارزیابی

مدیرکل:   اسمعیل طاهری بهروز          

دکتر طاهری بهروز

                 

مدارک تحصیلی:   لیسانس حقوق قضایی

                          فوق لیسانس حقوق خصوصی

                          دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

v   ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v       صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و چگونگی کمک به تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی، تعاونی و به ویژه صندوق های بازنشستگی تحت پوشش.

v       پیگیری اجرای قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حوزه های اقتصادی ازجمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین سنواتی بودجه کل کشور و ارائه گزارش اقدامات انجام شده.

v       پیگیری رعایت سیاست ها و خط مشی های دولت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری واحدهای تابعه و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی صندوق ها ، تأمین اجتماعی و تعاون در بازار سرمایه.

v       بررسی عملکرد حوزه های اقتصادی سازمان ها و صندوق های تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم.

v       اخذ گزارش عملکرد سالانه دفاتر تحت پوشش و تطبیق آن با برنامه و بودجه های مصوب.

سوابق اجرایی

Ø      مشاور معاونت امور اقتصادی و برنامه ­ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1395.

Ø      مسئول میز صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در معاونت امور اقتصادی و برنامه­ ریزی.

Ø      دبیر کمیته بازرسی صندوق­ ها و شرکت­ های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1395.

Ø      عضو ستاد تعیین حقوق و مزایا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

Ø      عضو ستادحقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396.

Ø      بازرس سلامت اداری و حقوق شهروندی با حکم قائم مقام وزیر.

Ø      رئیس گروه نظارت معاونت امور اقتصادی (1393- 1395).

Ø      سرپرست اداره نظارت بر واگذاری سهام (1391- 1393).

Ø      کارشناس مسئول هماهنگی و نظارت بر واگذاری سهام (1391- 1387 ).

Ø      مجری طرح شناسایی مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران و زنان سرپرست خانوار (1387).

Ø      کارشناس نظارت و ارزیابی دفتر گسترش مالکیت سهام (1381- 1387). عضو ستاد حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی.

Ø      عضو کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه با حکم معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی 1393.

Ø      عضو کارگروه ارتقاء بهره وری و تحول اداری با حکم معاون وزیر 1387.

Ø      عضو کمیته سلامت اداری و حقوق شهروندی با حکم معاون امور اقتصادی وزیر 1393.

Ø      عضو گروه بازرسی دفتر مدیریت عملکرد 1392.

Ø      عضو گروه تحقیق تخلفات اداری با حکم مشاور وزیر و مدیر کل حراست 1391.

Ø      نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 1385.

Ø      نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت.

Ø      مشارکت در جلسات کمیته فرعی کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت.

Ø      مشارکت در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.

Ø      عضو کارگروه تخصصی اصلاح آئین نامه سهام ترجیحی.

Ø      عضو کارگروه تخصصی مسکن.

 

پروژه ها، تحقیقات انجام شده و پیشنهادات

Ø    ترجمه (همکار) کتاب"10 چالش جهانی تأمین اجتماعی"(Ten Global Challenges for Social Security, ISSA, 2016) ،مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1397.

Ø ترجمه (همکار) کتاب "دستورالعمل­ های ISSA در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای صندوق­ های تأمین اجتماعی"(ISSA Guidelines Information and Communication Technology, c 2013مؤسسه کار و تأمین اجتماعی،1396.

Ø   ترجمه (همکار) کتاب"مسئولیت اجتماعی شرکتی"(Corporate Social Responsibility, A handbook of Corporate Governance and Social Responsibility,2010) ،مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در حال چاپ.

Ø ترجمه (همکار) کتاب"حکمرانی خوب"در سازمان­ های تأمین اجتماعی(Good Governance, ISSA Guidelines, 2016)، مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ آتیه، 1396.

Ø   ترجمه (همکار) کتاب "بازنشستگی در یک نگاه" (Pensions at a Glance 2015, OECD and G20 مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1396.

Ø   مقاله "مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال" (مجله علمی - تخصصی مدیریت بازار کار ایران، شماره اول خرداد 1395).

Ø    مقاله "عرضه سهام راهکاری برای خصوصی سازی" (مجله شکوفه شماره 14، شهریور 1383).

Ø    پژوهش "مطالعه تطبیقی قاعده عسر و حرج در ایران و کشورهای غربی" ( دانشگاه تهران، سال 1393).

Ø    پیشنهاد مصوب "واگذاری سهام عدالت به کارگران و زنان سرپرست خانوار 1387".

Ø    پیشنهاد مصوب " اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به کارگران 1387".

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- گزارش 1

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با هدف تأمین آتیه مش...
۱۲ دی ۱۳۹۶

مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران و اقت...
۲ مهر ۱۳۹۶

مروری بر دارایی های صندوق های بازنشستگی

سیستم های بازنشستگی در هر کشور بر اساس ماهیت خود، ...
۲۴ مرداد ۱۳۹۶

شیوه های مدیریت ریسک در برنامه های کلان بازنشستگی

در سال گذشته از طریق فروم مشارکتی الگوبرداری که ت...
۱۹ مرداد ۱۳۹۴