کارگروه تخصصی مدیریت منابع گردشگری

سرمایه‌گذاری مجموعه‌های اقتصادی تابعه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی معتبر حوزه گردشگری مانند سرمایه‌گذاری ایران‌گردی و جهان‌گردی، گلف اجنسی ایران، رفاه گستر تامین اجتماعی، رفاه و گردشگری تامین، هواپیمایی آسمان و ...تاریخ بروزرسانی : ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۱۱