کارگروه تخصصی عمران، املاک و ساختمان

حضور بنگاه‌های معتبر در حوزه عمران، املاک و ساختمان مانند ایرانسازه، سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، توسعه ساختمان، پارس سازه و ... منجر به تشکیل کارگروه تخصصی عمران، املاک و ساختمان جهت هدایت بهینه این بنگاه‌ها گردید که نتیجه آن تا کنون تشکیل 2 جلسه به همراه 5 دستور جلسه و 6 مصوبه بوده است.

اعضای این کارگروه عبارتند از مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تامین، مدیر عامل شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، مدیر عامل شرکت صبا ابنیه ایرانیان و مدیرعامل شرکت ساختمانی رفاه گستر پردیس.


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۱۳