بیانیه مأموریت:

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی به عنوان ساختار دولتی ناظر بر فعالیت نهادهای تأمین اجتماعی در سطح کشور، مترصد ارتقای امنیت اقتصادی مردم از طریق راهبری هوشمندانه در شکل گیری و مدیریت برنامه های اقتصادی در بخش رفاه و تأمین اجتماعی می باشد.

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی از طریق تبیین دستورالعمل های حرفه ای، ارتقاء دانش تخصصی، ارائه مشاوره های لازم در تعالی عملکرد صندوق های بازنشستگی تابعه، تأمین اجتماعی و مجموعه های اقتصادی تحت پوشش مساعدت نموده است و بدین ترتیب ساختارهای تحت پوشش را قادر به توسعه و بهبود سیستم و سیاست تأمین اجتماعی در سطح کلان کشور می نماید. این معاونت در سال 1392 متعاقب ادغام سه وزارت تعاون، رفاه و کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف نظارت بر روند فعالیت های اقتصادی نهادهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأسیس گردید.

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۳۵

معاونت امور اقتصادی


نام معاون:    دکتر علی سرزعیم                                                                                                             

 

 

مدارک تحصیلی :  دکتری اقتصاد از دانشگاه دولتی میلان- ایتالیا

                        کارشناسی ارشد مدیریت ریسک و بیمه از کالجو کارلو البرتو- ایتالیا

                       کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی- برنامه ریزی اقتصادی از مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

                       کارشناسی مهندسی مکانیک- طراحی در جامدات از دانشگاه صنعتی شریف

v    صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن ها .

v    برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی نظام تأمین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ و پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای .

v    مشارکت در تصمیمات اقتصادی از طریق حضور فعال در هیأت امنای و شوراها(شوراهای اشتغال، شورای عالی پول و اعتبار)در حیطه وظایف وزارتخانه .

v    برنامه ریزی به منظور مطالعه، بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله .

v    برنامه ریزی به منظور تعیین نحوه کمک به تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی، تعاونی و به ویژه صندوق های بازنشستگی تحت پوشش .

v    سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق های تابعه و نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری .

v    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حوزه های اقتصادی از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین سنواتی بودجه کل کشور و ارائه اقدامات انجام شده .

v    سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی(سیاست گذاری، هدایت و نظارت)در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v    پیشنهاد ضوابط کلی نحوه هدایت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری های دستگاه های اجرائی، دولتی و عمومی، سازمان ها، موسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی جهت تصویب در مراجع قانونی مرتبط با همکاری معاونت­های ذیربط .

v    نظارت بر رعایت سیاست­ها و خط­مشی­های دولت در فعالیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری واحدهای تابعه .

v    بررسی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون در بازار سرمایه . 

سوابق شغلی

Ø      مدرس (استادیار) دانشکده بیمه (اکو)- بهمن 1394 تاکنون.

Ø      مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- خرداد 1393 تاکنون.

Ø      مدیر واحد ریسک و تحقیقات مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر- 1391 لغایت1395.

Ø      کمک ­یار تحقیق مؤسسه تحقیقاتی بروگل (بروکسل-بلژیک).

Ø      پژوهشگر مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت)- 1385 لغایت 1387.

Ø      پژوهشگر مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ­ای (وابسته به سازمان صدا و سیما)- 1381 لغایت 1385.

Ø      کارشناس برنامه­ ریزی در طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع ­رسانی (وابسته به وزارت صنایع و معادن)- 1380 لغایت 1381.

مقالات علمی

Ø      سیاست های اقتصادی برای مقابله با بحران بانکی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 6 شناره 21، زمستان 1395.

Ø      Dating Business Cycle in Oil Exporting Countries, International Economic Studies, Vol 45, 2016

Ø      کیفیت نهادها و ترکیب مخارج دولت: یک رویکرد نظری، مجله برنامه و بودجه، دوره 20 شماره 3 پاییز 1394.

Ø      بررسی تکانه های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل خودتخمین زننده برداری، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1386.

کتب تألیفی

Ø      بحران های بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی.

Ø      پوپولیسم اقتصادی، 1396.

Ø      بینش اقتصادی برای همه، 1395.

Ø      اقتصاد برای همه (جلد اول)، 1393.

Ø      تحلیل اقتصادی سیاست، 1389.

Ø      کتاب شناخت علوم انسانی، 1381.

ترجمه

Ø      سهام، از مجموعه سی اف ای سطح 1 ، 1393( به همراه دکتر سیرانی(.

Ø      ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصاد، 1394(به همراه دکتر خیرخواهان).

Ø      سنودان، اقتصاد کالن مدرن در گفتگو با بزرگان اقتصاد، 1393( به همراه پویا جبل عاملی).

Ø      مک ماهون و اسکوایر، تبیین رشد اقتصادی: پروژه تحقیقات جهانی، مرکز پژوهش های مجلس ، 1392.

Ø      ماتئو کنت و جان تامپسون، اقتصاد بانکداری، 1392.

Ø      دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، 1390( به همراه خیرخواهان(.

Ø      ماکس بیزرمن، مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریاناقلم، 1387.

مقالات کنفرانس

Ø      پوپولیزم در سیاست گذاری، همایش دولت پژوهی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 1396.

Ø      بررسی تجربه مدرسه مفید، کنفرانس تجربه مدارس مذهبی، تهران فروردین 1396.

Ø      "تکانه های نفتی و ادوار تجاری در کشورهای نفتی"، کنفرانس اقتصاد خاورمیانه، دانشگاه بیلجی، استانبول، تیر 1392.

Ø      "آیا دین را سیاسی کنیم؟ رویکرد اقتصاد سیاسی"، کالج کارلو آلبرتو، تورین، ایتالیا، تیر ماه 1391.

Ø      رویکرد روانشناسی تصمیم گیری به خطاهای پزشکی، دانشگاه لرستان، دومین همایش خطاهای پزشکی، 1386.

Ø      مقایسه کارایی سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در بهینه سازی مصرف سوخت، کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی، مشهد، 1386.

Ø      تحلیل اثرات سیاست های مبارزه با قاچاق با مدل سازی پویایی سیستم­ها، دی ماه 1386.

Ø      اثرات اقتصادی ادوار سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1384.

Ø      ساختار مراکز تحقیق و توسعه، پنجمین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه صنایع و معادن، 1384.

Ø      طراحی مدل دینامیکی تبیین رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه، پنجمین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه صنایع، 1384.

پروژه های تحقیقاتی

Ø      بانکداری شرکتی، به سفارش بانک ملت (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      مروری بر مدل های پیشبینی متغیرهای اقتصادی به سفارش مرکز پژوهش های مجلس.

Ø      سیاست های پولی و مالی مناسب برای مقابله با بحران بانکی، به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی.

Ø      فضای سرمایه گذاری در کشورهای عضو CIS ،به سفارش شرکت راه آینده.

Ø      ارزیابی فضای کسب و کار در ایران تا سال 1392، به سفارش شرکت راه آینده و شرکت سرمایه­ گذاری رامان.

Ø      تحلیل موانع اجرای اصل چهل و چهار، به سفارش مجمع تشخیص مصلحت (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      ارزیابی داخلی بانک پارسیان، به سفارش خردپیروز (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      مدل سازی حمل و نقل، به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک ایران خودرو (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      رابطه تحقیق و توسعه و رشد، به سفارش طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی وابسته به وزارت صنایع.

Ø      تحلیل برنامه های توسعه، به سفارش مرکز تحقیقات صداوسیما (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      صندوق ذخیره ارزی، به سفارش مرکز پژوهش های مجلس.

Ø      سنجش سرمایه اجتماعی در شهرهای منتخب ایران، به سفارش مرکز کنش گران داوطلب (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      مبانی سیاست گذاری اقتصادی، به سفارش طرح و برنامه صداوسیما.

Ø      تئوری های عدالت از دیدگاه رالز و آمارتیاسن، به سفارش طرح و برنامه صداوسیما.

Ø      مقایسه عملکرد اقتصادی در فاصله سال های 1370 تا 1380 ،به سفارش موسسه پژوهشی آینده (مشارکت در تیم تحقیق(.

 نام و نام خانوادگی: دکتر حجت الله میرزایی (دکتری در حوزه اقتصاد نظری، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی )


دکتر میرزایی

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- مشاور عالی «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، سال 1387 تا کنون.

- معاون طرح و برنامه «شرکت سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس»، 93 تاکنون.

- مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری «شرکت سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس»، 92 تاکنون.

- عضو هیات مدیره «شرکت بازرگانی لوتوس»، 92 تاکنون.

- مشاور اقتصادی و مدیر طرح تدوین برنامه‌ استراتژیک «هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران»، 91 تاکنون.

- مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی «شرکت رهپو ساخت شارستان»، 91-89.

- عضو هیات مدیره «شرکت مطالعاتی آینده‌پژوهان اقتصاد توسعه»، 90 تاکنون.

- مشاور «دفتر خدمات فنی سازمان توسعه تجارت»، 88-86.

- مدیرعامل «شرکت مطالعات توانمندسازی آینده پژوهان»، 88-85.

- مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی «شرکت سرمایه‌گذاری سفیران (وابسته به بانک توسعه صادرات)»، 85.

- عضو هیات مدیره «شرکت سرمایه گذاری هامون کیش»، 84-83.

- معاون دانشجویی- فرهنگی «دانشگاه علامه طباطبایی»،83-81.

- معاون «دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی»، 82-79.

- معاون «مرکز تحقیقات اقتصاد ایران (دانشگاه علامه طباطبایی)»، 84- 77.

- عضو غیرموظف هیات مدیره «شرکت سرمایه­گذاری هامون کیش»،84-83.

- مشاور استاندار و مسئول دفتر مطالعات توسعه محور شرق «استانداری سیستان و بلوچستان»، 81-77.

- سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اداری و مالی «استانداری سیستان و بلوچستان»، 76.

- مدیرگروه برنامه­ ریزی «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه»، 76-75.

- معاون مدیر کل «مدارک علمی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه»، 74.

 

*********************************************************************************************

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر سید عباس حسینی (دانشجوی دکتری در حوزه مدیریت دولتی )


یک شمالی مدیرعامل شرکت بیمه ایران شد

 

سوابق اجرائی و مدیریتی: 

 -سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

- معاونت برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

 -عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

-عضو هیأت مدیره بانک تجارت

 -عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی لاله

 - رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

 - عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مارون

 -عضو هیأت مدیره شرکت توسعه تجارت پاد آرین جمبا

 - نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شازند

 - عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان