اخبار

سازمان تامین اجتماعی در قرن چهارده شمسی

سازمان تامین اجتماعی در قرن چهارده شمسی
بیمه اجتماعی با قدمتی بیش از 60 سال در ایران تحوالت مختلفی را از بعد تعداد خدمات، ضریب نفوذ، تامین مالی و ساختار مدیریتی تجربه کرده است. حرکت بیمه های اجتماعی در این سال ها، تعریف شدن در نظام جامع تامین اجتماعی کشور در کنار مساعدت های اجتماعی و برنامه های بازار کار جهت مقابله با فقر بوده است.

بیمه های اجتماعی کشور با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت انعکاس گر مهمترین جنبه های همبستگی اجتماعی هستند، مشارکتی که مقابله با ریسک های سالمندی، ازکارافتادگی، بازماندگی، بیماری و بیکاری را بدون وابستگی به درآمدهای نفتی رقم زده است. ادامه ...

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷
سازمان تأمین اجتماعی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید