اخبار

برگزاری نشست علمی "حوادث طبیعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی"

برگزاری نشست علمی "حوادث طبیعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی"
دوشنبه مورخ 26/01/1398 ساعت 14-16
--وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی--
برگزارکنندگان: معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

گزارش نشست علمی حوادث طبیعی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 با توجه به حوادث طبیعی اخیر که در کشور رخ داده است معاونت امور اقتصادی با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوادث غیر مترقبه طبیعی و بررسی نظریه و تجربه های جهانی و محلی مرتبط، نشست علمی  با عنوان "حوادث طبیعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی" در تاریخ 26/01/1398 را برگزار نمود.

در این نشست، سخنران محترم آقای حسین توحیدی  فعال حوزه مشاوره مدیریت، ابتدا به گونه شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداختند. سپس مبانی نظری موضوع را مطرح و در پایان مصادیق فعالیت های مرتبط با CSR  در جریان حوادث طبیعی را در چارچوب گونه شناسی انجام شده بیان کردند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در 6 فعالیت قابل طبقه بندی است که عبارتند از:مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة کار خیر و عام المنفعه که متداول ترین نوع فعالیت است و فعالیت­ هایی نظیر کمک به خیریه ها را شامل می شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة هدف کسب وکار و مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة مدیریت مطالبات  )جامعة محلی/حاکمیتی(که مواردی از کسب و کار را در بر می گیرد که ماهیت کسب و کار در راستای مطالبات اجتماعی باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة بازاریابی اجتماعی یا بازاریابی علت محور، مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة تمرکز بر کارکردها و فرآیندهای شرکت و نهایتا مهمترین و ارزشمند ترین مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة حل مسئله و خلق ارزش مشترک است.

در ادامه با بیان مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتی و سیر تحول این نظریات از فریدمن تا پورتر و کرامر به اهمیت خلق ارزش مشترک بین جامعه و شرکت ها اشاره کردند.

سپس عنوان کردند که در حوادث طبیعی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی غالباً در چارچوب کار خیر و عام المنفعه و یا حل مسئله و ایجاد ارزش مشترک صورت می پذیرد. ضمن بر شمردن نمونه فعالیت ها در حوادث مختلف در گستره محلی و بین المللی به این جمع بندی رسیدند که فعالیت های اجتماعی شرکت ها در مواجهه با حوادث طبیعی در قالب خیرخواهی و در نقش شهروندی شرکتی تعریف می­شود. بیشتر واکنشی است و از قبل طراحی نشده است. موردی و اقتضایی به خواست و سلیقة مدیران عمل می ­شود.

به طور کلی انگیزه­ های مشارکت طیفی از نوع دوستی خالصانه تا برندینگ و عقب نماندن از قافله را پوشش می­دهد. ضمنا عنوان کردند که به صورت تخمینی به نظر می رسد مشارکت شرکت ها نسبت به حجم کل کمک های مردمی وزن چندانی ندارد(حدود ده درصد( در نهایت تاکید داشتند بهترین حالت مواجهه، طراحی نوعی مشارکت متناسب با فعالیت های اصلی شرکت است (دفتر برنامه ریزی اقتصادی، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی، 28 فروردین 1398)

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۴۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید