گزارش های بین المللی

ریچارد تالر

حسابداری ذهنی (Mental Accounting)

شاید جالب‌ترین موضوع قابل بحث، درک ریسک باشد. ب...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷