صفحه نخست » پژوهش و تحقیق » گزارش » گزارش های تخصصی داخلی

گزارش های داخلی

تحلیل چگونگی تدوین شاخص های اختصاصی و تعیین ضرایب اهمیت

در سال 1386 سازمان برنامه و بودجه سابق برای انتخاب...
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحرانهای بنیادین انسانی

بحران های بنیادین نشانه هایی از گسل های بنیادین در...
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
سناریو

سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه

هر چه زمان می گذرد، ارزهای رمز پایه به عنوان پدیده...
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
Improving Private sector

بهبود وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد: الگوی جهانی، پیاده سازی ایرانی

دستیابی به مشارکت کارآمد بخش خصوصی در کنار دولت و ...
۲ اسفند ۱۳۹۶

بررسی حق تأمین اجتماعی در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی

در موضوع نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای و قبول...
۱۶ بهمن ۱۳۹۶