دستورالعمل­ های تخصصی ISSA در حوزۀ ICT

با عنایت به ­روند جهانی بکارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] در مؤسسات تأمین اجتماعی، انجمن بین­ المللی تأمین اجتماعی(ISSA) در سال 2015 مبادرت به تهیه و انتشار دستورالعمل­ های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به منظور تشریح نحوۀ کاربردآن­ ها در مؤسسات مربوط نمود. هدف مؤسسات در استفاده و بهره گیری ازICT ، توسعۀ راهکارهایی است که موجبات توانمندی آنان در تکمیل مأموریت ­ها، تمهید خدمات مناسب کیفی، رضایت­مندی سهامداران و بهبود کارایی فرآیندهای اصلی را فراهم می­آورد. به­ علاوه، چالش­ های ناشی از تحوّل و تکامل دائمی سیستم تأمین اجتماعی بر ضرورت بکارگیری دقیق و جامع ICT  در حوزۀ تأمین اجتماعی تأکید می ­نماید. طی سالیان اخیر، ICT نقشی استراتژیک در پیاده سازی برنامه­ های تأمین اجتماعی دارا بوده و کاربرد آن علاوه بر اتوماسیون فرآیندهای خاص، دگرگونی عملیات و سرویس ­ها را به همراه داشته و سبب بهبود کیفیت آن­ ها در مؤسسات تأمین اجتماعی گردیده است.

شایان ذکر است با وجود دستاوردهای ترغیب کننده و ظهور محصولات قابل دسترس از نظر اقتصادی، کاربرد ICT کماکان به عنوان دغدغه ­ای برای مؤسسات تأمین اجتماعی باقی مانده است. همچنین علیرغم آنکه سیستم­ های ICT در گذر زمان به طور فزاینده­ ای پیچیده ­تر و کامل­ تر شده ­اند لیکن در غالب موارد، توفیقی در برآوردن انتظارات مؤسسات نداشته و نتایج مطلوب تحصیل نگردیده است. به علاوه، سیر صعودی تکامل محصولات و رابطۀ متقابل آن ها با یکدیگر[2]، می ­تواند اثری معکوس بر پایداری فرآیندهای مؤسسات داشته و در نهایت منتج به بروز نگرانی­ هایی در زمینه توازن نتیجه-هزینه و عدم قطعیت شیوه­ های مناسب­ شناخته شده برای توسعه کاربردهای موفق ICT گردند.

اهداف دستورالعمل­ های ISSA در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات

در مؤسسات تأمین اجتماعی، کاربرد ICT دارای سه بعد اصلی به شرح ذیل می­ باشد:

1.      اداره و مدیریت فعالیت­ های مرتبط با حوزۀ ICT

این بخش مجموعۀ ساختارها، عملیات و پیاده سازی سیستم ­های ICT را دربرگرفته و طیف وسیعی از وظایف مترتب همچون: تبیین اصول، رویکردها و نقش ­های حاکم بر فعالیت­ های ICT، تشریح فرآیندهای مدیریتی و استراتژی­ های ICT، مدیریت سرمایه­ گذاری در آن، مدیریت زیرساخت­ های داده­ای و اطلاعاتی، مدیریت تداوم فعالیّت خصوصاً در خدمت­ رسانی به شهروندان را پوشش می­ دهد.

2.      انجام وظایف تأمین اجتماعی و منابع مورد نیاز

در این بعدکاربرد ICT، شاهد جنبه­ های راهبری مزایا[3]، جمع آوری سهم[4]، مدیریت مالی و کنترل انطباق ، در کنارخدمات داخلی از قبیل منابع انسانی و ممیزی داخلی، به همراه سیستم­ های اطلاعاتی سازمانی و پلتفرم­ های ICT به عنوان منابع مورد استفاده می ­باشیم.  

3.      استفاده از  تکنولوژی­ های کلیدی در سیستم­ های تأمین اجتماعی

پیاده سازی خدمات یکپارچه، امن و قابل دسترس مبتنی بر ICT در این قسمت بررسی و تبیین می­ گردد. بکارگیری چنین تکنولوژی­ هایی، به ویژه تعامل متقابل[5]،  محرمانگی و امنیّت اطلاعات و تکنولوژی سیّار/موبایل[6] نقشی کلیدی در پیاده سازی مؤثر سیستم­ های کارآمد تأمین اجتماعی ایفا می­ کنند.

لازم به ذکر است در تمامی اجزای ابعاد مذکور، درک مؤسسات تأمین اجتماعی از استانداردها و شیوه­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات (همانند ISO، COBIT، ITIL، DAMA، CMMI، W3C، OASIS، Dublin Core، OMG و ...)، آن­ها را قادر به اعمال روش­ هایی جامع و دقیق برای مدیریت پیچیدگی­ های کاربرد ICT در سازمان­های بزرگ و حساس ذی ربط می­ نماید.

دستورالعمل­ های تخصصی ISSA در حوزۀ ICT، ضمن بررسی ابعاد مذکور، رهنمودهای لازم به منظور حمایت و پشتیبانی از مؤسسات تأمین اجتماعی در انجام فعالیت­ های مربوط به ICT را تدوین و مهیا می­ سازند. اهداف اصلی در این دستورالعمل­ ها  افزایش اثربخشی و قابلیت اطمینان خدمات تأمین اجتماعی به همراه استانداردسازی و ارتقای کارایی آن­ ها می باشد. اهدافی چون تسهیل پذیرش شیوه ­ها و استانداردهای بین المللی ICT، در حوزۀ کاربردی ISSA (مؤسسات تأمین اجتماعی) نیز مورد توجه می ­باشند.

 این دستورالعمل­ ها، علاوه بر بهبود و توسعۀ ابعاد مدیریتی و حاکمیتی ICT و نیز فناوری­ های کلیدی، و تأکید بر پیاده سازی و اجرای وظایف اصلی تأمین اجتماعی و منابع مربوط، دامنۀ اعمال روش ­های تأمین اجتماعی و همچنین ارتباط آن­ ها با وظایف مؤسسات و مفاهیم سازمان را مدّ نظر قرار می­دهند. با عنایت به تنوع ابعاد ICT، دستورالعمل­ ها(که درصدد پوشش کاربردی تمامی مؤسسات می­ باشند) توسط اسناد فنی، به همراه تجارب سودمند و مطالعات موردی تکمیل و با توجه به تعدد روش­ های تأمین اجتماعی و فرآیندهای راهبری مربوط تکمیل­ و بسط داده می­ شوند. به علاوه، ارتباط میان عملیات تأمین اجتماعی و پیاده سازی مبتنی بر ICT در دستورالعمل­ های ذی­ربط مورد بررسی و کنکاش قرار می­ گیرند.  

نکتۀ حائز اهمیت آن است که انجام وظایف مرتبط با این ابعاد نه تنها کارکنان فنی و تخصصی ICT را در بر می­ گیرد بلکه شامل واحدهای مدیریت فعالیّت­ های تأمین اجتماعی، اجرای قراردادها، کارکنان، ممیزی داخلی و مسئولین مؤسسه اعم از هیأت مدیره،  مدیران اجرایی، مدیر کل و... نیز می­ باشد.

با توجه به اهمیت ICT به عنوان یک عامل توانمندساز اجتناب ناپذیر در راهبری سیستم­ های تأمین اجتماعی، همکاری نزدیک وتوأمان هیأت مدیره و مدیریت به منظور تضمین برخورداری مؤسسه از پلتفرم کارآمد و مؤثر ICT ضرورت دارد. در حالیکه اساس و بنیان راهبری تأمین اجتماعی بدون تغییر باقی مانده است(پرداخت مزایا و ارائۀ سرویس ­ها به اشخاص مناسب در زمان مقرر)، روش­­ ها و رویکردهای آن به سرعت و به شکلی پویا در حال تکامل و ارتقاء می­ باشند. مؤسسه­ ای که از مدیریت و هیأت مدیره­ای آگاه و هماهنگ با روند تحولات ICT برخوردار باشد، از نظر درک سرویس ­های قابل ارائه به مشتریان، پتانسیل قابل حصول از طریق ICT، به همراه ارائۀ مؤثر و مناسب مزایا و خدمات تأمین اجتماعی در موقعیت بسیار بهتری قرار دارد (کتاب دستورالعمل های انجمن بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی منتشر گردیده است).[1] Information and communication technology

[2] Interrelationship

[3] Benefits

[4] Contribution collection

[5] Interoperability

[6] Mobile