کتب حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی

رسانه جدید

تأمین مالی حمایت‌های اجتماعی

کتاب تأمین مالی حمایت‌های اجتماعی کتابی است کاربرد...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

سرنوشت یک صندوق/میکائیل عظیمی

هدف از تهیه و تدوین این کتاب را به خوبی از این عبا...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

مطالعه ساز و کار صندوق های بازنشستگی اختیاری

امروزه در اغلب کشورهای جهان، صندوق های بازنشستگی خ...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

کتاب «ارزیابی نظام بازنشستگی»

این کتاب در پنج بخش مجزا نظام بازنشستگی جمهوری اس...
۹ خرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

کتاب «اصلاحات پارامتریک در برنامه های تامین اجتماعی»

هدف اصلی کتاب «پیمایش یا بررسی اصلاحات پارمتریک عم...
۹ خرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

کتاب "هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی "

این کتاب در سه بخش به بررسی سیاست های حوزه درمان و...
۹ خرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح های تامین اجتماعی »

هدف اولیه این کتاب ارایه رهنمودها برای اکچوئرها و ...
۷ خرداد ۱۳۹۷
Women and Man informal market

کتاب «زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی»

دو میلیارد نفر کارگر -که 2/61درصد از جمعیت شاغل در...
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
Retirement pensions for public sector employees Lessons from the experience of OECD countries

کتاب «مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی درس هایی از تجربه های کشورهای OECD»

27 کشور از 34 کشور عضو OECD، از سیستم های تأمین در...
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کتب اقتصادی

سناریو

سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه

هر چه زمان می گذرد، ارزهای رمز پایه به عنوان پدیده...
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
تجارت جنگ است

کتاب «تجارت جنگ است»

بیست سال پیش، اسنک‌ها کوچک‌تر بودند، خبری از نوشاب...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
استراتژی اقیانوس آبی

کتاب «استراتژی اقیانوس آبی»

در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان استراتژی اقیانوس آبی ک...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تلنگر

کتاب تلنگر (Nudge)

دنیل کانمن، روان‌شناس برجسته و استاد ریچارد تالر، ...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
پوپولیسم ایران

کتاب «پوپولیسم ایرانی»

کتاب «پوپولیسم ایرانی» تلاش می‏کند تا دوره حکمرانی...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
سرمایه در قرن 21

کتاب «سرمایه در سده بیست و یکم»

رشد اقتصادی جدید و پخش دانش و شناخت، توانسته است گ...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
کلیات علم اقتصاد

کتاب «کلیات علم اقتصاد»

کتاب در سیزده بخش و 36 فصل تنظیم شده است. مهم‌ترین...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
ضرورت تاب آوری

کتاب «ضرورت تاب آوری: مسیرهای گذار به اقتصاد پایا با تعاون و همکاری»

ناپایداری و بحران از مهمترین ویژگی های شکل نوین اق...
۱۴ فروردین ۱۳۹۷