کتب حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی

Women and Man informal market

کتاب «زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی»

دو میلیارد نفر کارگر -که 2/61درصد از جمعیت شاغل در...
The necessity of elaboration of a policy of investment in retirement funds

کتاب «ضرورت تدوین سند سیاست های سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی»

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین سرمای...
مبانی نظری اقتصاد مقاومتی

کتاب «مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی »

کتاب «مبانی نظری و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سازما...
اصول تامین اجتماعی

کتاب «اصول تامین اجتماعی»

این کتاب یکی از کتاب های اصلی و بنیادی برای معرفی ...
شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت

کتاب «شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت»

بخش مهمی از پیشرفت و توسعه در یک کشور به بخش سلامت...
آینده طرح های بازنشستگی چند لایه

کتاب «آینده نظام های بازنشستگی چندلایه»

در سال های اخیر مباحث زیادی در مورد اصلاح صندوق ها...
شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت

کتاب «شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت»

بخش مهمی از پیشرفت و توسعه در یک کشور به بخش سلامت...
سناریو

سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه

هر چه زمان می گذرد، ارزهای رمز پایه به عنوان پدیده...
تجارت جنگ است

کتاب «تجارت جنگ است»

بیست سال پیش، اسنک‌ها کوچک‌تر بودند، خبری از نوشاب...
استراتژی اقیانوس آبی

کتاب «استراتژی اقیانوس آبی»

در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان استراتژی اقیانوس آبی ک...
تلنگر

کتاب تلنگر (Nudge)

دنیل کانمن، روان‌شناس برجسته و استاد ریچارد تالر، ...
پوپولیسم ایران

کتاب «پوپولیسم ایرانی»

کتاب «پوپولیسم ایرانی» تلاش می‏کند تا دوره حکمرانی...
سرمایه در قرن 21

کتاب «سرمایه در سده بیست و یکم»

رشد اقتصادی جدید و پخش دانش و شناخت، توانسته است گ...
کلیات علم اقتصاد

کتاب «کلیات علم اقتصاد»

کتاب در سیزده بخش و 36 فصل تنظیم شده است. مهم‌ترین...
ضرورت تاب آوری

کتاب «ضرورت تاب آوری: مسیرهای گذار به اقتصاد پایا با تعاون و همکاری»

ناپایداری و بحران از مهمترین ویژگی های شکل نوین اق...