کتب حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی

رسانه جدید

مطالعه ساز و کار صندوق های بازنشستگی اختیاری

امروزه در اغلب کشورهای جهان، صندوق های بازنشستگی خ...
رسانه جدید

کتاب «ارزیابی نظام بازنشستگی»

این کتاب در پنج بخش مجزا نظام بازنشستگی جمهوری اس...
رسانه جدید

کتاب «اصلاحات پارامتریک در برنامه های تامین اجتماعی»

هدف اصلی کتاب «پیمایش یا بررسی اصلاحات پارمتریک عم...
رسانه جدید

کتاب "هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی "

این کتاب در سه بخش به بررسی سیاست های حوزه درمان و...
رسانه جدید

کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح های تامین اجتماعی »

هدف اولیه این کتاب ارایه رهنمودها برای اکچوئرها و ...
Women and Man informal market

کتاب «زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی»

دو میلیارد نفر کارگر -که 2/61درصد از جمعیت شاغل در...
The necessity of elaboration of a policy of investment in retirement funds

کتاب «ضرورت تدوین سند سیاست های سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی»

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین سرمای...
سناریو

سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه

هر چه زمان می گذرد، ارزهای رمز پایه به عنوان پدیده...
تجارت جنگ است

کتاب «تجارت جنگ است»

بیست سال پیش، اسنک‌ها کوچک‌تر بودند، خبری از نوشاب...
استراتژی اقیانوس آبی

کتاب «استراتژی اقیانوس آبی»

در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان استراتژی اقیانوس آبی ک...
تلنگر

کتاب تلنگر (Nudge)

دنیل کانمن، روان‌شناس برجسته و استاد ریچارد تالر، ...
پوپولیسم ایران

کتاب «پوپولیسم ایرانی»

کتاب «پوپولیسم ایرانی» تلاش می‏کند تا دوره حکمرانی...
سرمایه در قرن 21

کتاب «سرمایه در سده بیست و یکم»

رشد اقتصادی جدید و پخش دانش و شناخت، توانسته است گ...
کلیات علم اقتصاد

کتاب «کلیات علم اقتصاد»

کتاب در سیزده بخش و 36 فصل تنظیم شده است. مهم‌ترین...
ضرورت تاب آوری

کتاب «ضرورت تاب آوری: مسیرهای گذار به اقتصاد پایا با تعاون و همکاری»

ناپایداری و بحران از مهمترین ویژگی های شکل نوین اق...