رویدادهای بین المللی

دوره آموزشی: دستورالعمل های ISSA در حوزه حکمرانی خوب
12-16 آگوست (21-25 مردادماه 1397)
خارطوم، سودان
برنامه دیپلم آکادمی ISSA با هدف توانمندسازی اعضای ISSA در درک بهتر دستورالعمل های ISSA و استفاده از دستورالعمل ها در جهت بهبود حکمرانی خوب در مؤسسات تأمین اجتماعی می باشد.
ISSA.int
دوره آموزشی: دستورالعمل های ISSA در حوزه کیفیت خدمات
3-7 سپتامبر (12-16 شهریورماه 1397)
کیگالی، روآندا
هدف از این برنامه ، زمینه سازی درک جامع و کامل اعضا از دستورالعمل های ISSA در موضوع کیفیت خدمات با هدف بهره گیری از استانداردهای مذکور جهت تعالی فعالیت ها و عملیات مربوط می باشد.
ISSA.int
'گردهم آیی مؤسسات تأمین اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه
2-4 اکتبر (10-12 مهرماه1397)
کوآلالمپور، مالزی
ISSA.int
کارگاه آکادمیک: حکمرانی خوب، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت ریسک
9-11 اکتبر (17-19 مهرماه 1397)
بانجول، گامبیا
چگونه می توان مدیریت ریسک را به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان نهادینه نمود؟ چگونه هیئت مدیره و مدیریت می توانند چنین فرهنگی را ارتقاء دهند؟
ISSA.int