رویدادهای داخلی
تسویه مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت و راهکارهای پیش بینی شده در قوانین مالی و بودجه ای کشور، همواره چالشی جدی برای صندوق ها و سازمانهای بیمه ای در اقتصاد ایران تلقی می شود. افزایش بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات قطعی، نگرانی های زیادی را برای فعالان این صندوق ها در خصوص نحوه ی اجرای تعهدات خود ایجاد کرده است.
همایش هفتادسال برنامه ریزی توسعه
اهداف همایش:
تبیین دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران
تشریح آسیب‌ها، چالش‌ها و ترسیم راهکارهای برون‌رفت از آن
بسترسازی اندیشه‌ای برای تدوین و اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه
شناسایی و تجلیل از مقام علمی خبرگان و نخبگان برنامه‌ریزی توسعه کشور
کنگره بین المللی سلامت برای صلح
۱۸ - ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ، شیراز
همایش سالمندی درایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)
28 آبان 1397، دانشگاه علامه طباطبایی