مدیریت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی رهیافت‌هایی از تجارب جهانی

صندوق بازنشستگی/مؤسسه حسابرسی  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
  فایلهای مرتبط
مدیریت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی رهیافت‌هایی از تجارب جهانی
مرور مطالعات و گزارش‌های تهیه شده توسط صاحبنظران و نهادهای ملی و بین‌المللی، حکایت از آن دارد که صندوق‌های بازنشستگی به طور کلی با چالش تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات خود مواجه هستند. شناسایی این چالش که در موارد بسیاری به بحران تبدیل شده، عامل محرک و مشوقی بوده برای بازنگری در بسیاری از اصول و رویه‌ها که در دهه‌های پیش بدیهی انگاشته می‌شدند. در این چارچوب، در شرایطی که بحث و اختلاف‌نظر درباره صندوق‌های مستمری در دهه‌های 1970 و 1980 بیشتر به این موضوع می‌پرداخت که آیا باید به این صندوق‌ها کمک مالی کرد یا نه، در دهه 1990 به بعد، شیوه و چگونگی بهترین سازماندهی مالی در این صندوق‌ها کانون بحث و مطالعه بوده است. از این منظر و با توجه به پذیرش اهمیت این صندوق‌ها، تمرکز مباحث بر این نکته است که صندوق‌های بازنشستگی چگونه باید مدیریت شوند. این موضوع در واقع بحث درباره حکمرانی (اداره کردن) صندوق‌هاست، به گونه‌ای که صندوق‌ها بتوانند از عهده تعهدات خود برآیند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.