سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کانادا و استرالیا در زیرساخت ها

مترجم: دکتر کیانا کریمی(دکترای مدیریت مالی)  ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
  فایلهای مرتبط
صندوق های بازنشستگی کانادایی و استرالیایی، پیشگامان زیرساختی از اوایل دهۀ 1990 بوده اند. آنها همچنین در حال حاضر بیشترین تخصیص منابع را در زیرساخت دارند. این مقاله، تجربۀ سرمایه گذاران نهادی را در دو کشور مورد مقایسه قرار داده و به بررسی عواملی از قبیل خط مشی های سرمایه گذاری زیرساختی، سیستم بازنشستگی، استراتژی های سرمایه گذاری و حاکمیت صندوق های بازنشستگی می پردازد. تجربیات استرالیایی و کانادایی درس های مهمی را هم به سیاستگذاران و هم به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.