رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی برتر (جهش تولید- رشد بهره وری)

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
  فایلهای مرتبط
رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی برتر (جهش تولید- رشد بهره وری)
سال 1399 بر اساس پیشنهاد راهبردی و دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب بنام «سال جهش تولید» نام گذاری شد. این نام گذاری، حاوی شناختی روشن از پویایی های درونی بیشتر اقتصاد ایران و آگاهی از ظرفیت های نهفته و مهمی است که می توانست در سخت ترین سال در چهار دهه اخیر با همزمانی تنگناهای تحریم ظالمانه و بی سابقه و فراگیری کرونا زمینه خروج از رکود را برای اقتصاد ایران فراهم کند. به زعم من این پیام، حاوی درون مایه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. آن درون مایه در انطباق کامل با موضوع «اقتصاد مقاومتی» برای اقتصاد ایران شکل گرفته و در واقع مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های بیرونی است. از سوی دیگر با برداشت مفهومی از نظریه های رشد و توسعه در اقتصاد، می‌توان جهش تولید را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پر شتاب در تولید ناخالص داخلی تفسیر کرد که هدف غایی آن دستیابی به رشد پایدار و یکنواخت است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.