تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی ایران

 ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
  فایلهای مرتبط
تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی ایران
این تحقیق به منظور تدوین مقررات حکمرانی شرکتی و به کارگیری آن در صندوق های بازنشستگی توسط «معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» انجام شده است. در این تحقیق علاوه بر بررسی اسناد و مستندات مرتبط با حکمرانی شرکتی از مطالعات تطبیقی برای تدوین نظامنامه حکمرانی شرکتی در صندوق های بیمه بازنشستگی کشور استفاده شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.