چشم انداز چالش برانگیز آینده

 ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
  فایلهای مرتبط
چشم انداز چالش برانگیز آینده
روندهای کلان تغییرات جمعیتی، جهانی شدن، تحولات فناوری و تغییرات اقلیمی در حال دگرگون سازی اقتصادها و جوامع هستند. به تعبیری در آستانه تجربه فرآیند تحول و شکل گیری مرزهای جدید کسب وکار، اقتصادهای دانش بنیان، و نظام های نوین رفاهی و حمایتی هستیم که ساختارها و نهادهای حاکمیتی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش های چندبعدی و پیچیده ای به رغم ظهور بسیاری از فرصت های جدید برای رشد و توسعه، مواجه خواهند کرد. چنین تحولاتی می توانند دارای پتانسیل رشد درآمد جهانی و بهبود کیفیت زندگی مردم در اقصی نقاط جهان باشند یا ممکن است به افزایش نابرابری، نگرانی و بی عدالتی دامن زنند. بنابراین برای درک و تجمیع انتظارات متفاوت بازیگران عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تدوین چشم اندازهای راهبردی در مورد آینده به فرآیندی سازماندهی شده و هدفمند نیاز داریم تا حامی و مصدق توسعه گسترده اقتصادی و اجتماعی باشیم.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.