تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق های بازنشستگی ایران

 ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
  فایلهای مرتبط
تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق های بازنشستگی ایران
این تحقیق به منظور تدوین مقررات حکمرانی شرکتی و به کارگیری آن در صندوق های بازنشستگی انجام شده است. در این تحقیق علاوه بر بررسی اسناد و مستندات مرتبط با حکمرانی شرکتی از مطالعات تطبیقی برای تدوین نظامنامه پیشنهادی حکمرانی شرکتی در صندوق های بیمه بازنشستگی کشور استفاده شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.