نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان سیستان و بلوچستان

 ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
  فایلهای مرتبط
نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان سیستان و بلوچستان
در این پژوهش ابتدا، شاخص های استان سیستان و بلوچستان در حوزه های مختلف توسعه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی در مقایسه با سطح ملی مقایسه شده و پس از آن، مهم ترین قابلیت های استان به تفکیک شهرستان و با اولویت های برنامه ریزی در پهنه های استانی منطبق بر برنامه آمایش ، آورده شده است. هدف نهایی این پژوهش بررسی شاخص های توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان بر اساس آخرین داده های موجود و ارائه تصویری شفاف از شکاف توسعه ای این استان با سطوح ملی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی است. بر اساس این پژوهش، استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشور، با توجه به مجاورت با دریای عمان، قرارگیری در مسیر کریدورهای بین المللی به ویژه محور شرق، ۱۴۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی و استقرار در مسیر شاهراه ارتباطی ایران با شبه قاره هند و شرق آسیا از طریق اقیانوس هند از ظرفیت های بالقوه برای دستیابی به توسعه مبتنی بر تجارت خارجی، صادرات صنایع دریایی و شیلات برخوردار است. یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد، سیستان و بلوچستان اگرچه طی دهه های گذشته در کانون توجه برنامه های توسعه بوده است اما همچنان از فقر و محرومیت رنج می برد و از منظر شاخص های مختلف اغلب در بدترین وضعیت در بین استان های کشور قرار دارد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.