10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

مریم حاجی قربانی/ اسمعیل طاهری بهروز  ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
  فایلهای مرتبط
۱-پرکردن شکاف پوشش ۲-نابرابری در سراسر دوره حیات ۳- پیرشدن جمعیت ۴-اشتغال کارگران جوان ۵-بازارهای کار و اقتصادی دیجیتال ۶-سلامت و مراقبت‌های بلند مدت ۷-ریسک‌های جدید، شوک‌ها و رخدادهای حاد ۸- حمایت از کارگران مهاجر ۹-گذار تکنولوژیکی ۱۰-انتظارات عمومی عالیه
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.