کتاب «اصلاحات پارامتریک در برنامه های تامین اجتماعی»

 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
کتاب «اصلاحات پارامتریک در برنامه های تامین اجتماعی»
هدف اصلی کتاب «پیمایش یا بررسی اصلاحات پارمتریک عمده اجرا یا تصویب شده در مدت 19 سال اخیر بین سال های 1995 تا 2015 در کشورهایی که نظام مستمری توازن هزینه درآمد سالانه خود را اصلاح نکرده و یا کشورهایی که نظام توازن هزینه درآمدشان با برنامه های اندوخته گذاری انفرادی تکمیل شده اند» است. «مروری کلی بر تغییرات پارامتریک بین سال های 1995 تا 2005 » و «تشریح برخی از اصلاحات پارامتریک پیشنهادی یا مصوب» دو فصل این کتاب است که در 72 صفحه توسط مجید حسن زاده اصفهانی و معصومه قنبری ترجمه و تنظیم شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.