تحلیل چگونگی تدوین شاخص های اختصاصی و تعیین ضرایب اهمیت

بهرام حبیب نژاد بهتاش  ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
  فایلهای مرتبط
در سال 1386 سازمان برنامه و بودجه سابق برای انتخاب دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی دو دسته شاخص برای کلیه دستگاه ها طراحی و تعریف نمود؛ دسته اول شاخص های عمومی که ناظر بر فعالیت های عمومی و غالباً مشترک در تمام دستگاه ها بود و دسته دوم شاخص های اختصاصی که با توجه به شرح وظایف تخصصی و اصلی دستگاه با تعامل دستگاه مربوطه تدوین و تصویب شد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.