بررسی موانع و محدودیت های داخلی سرمایه گذاری خارجی در ایران

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی  ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
در سال های اخیر، کشور ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با توجه به امتیازات ویژه سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.