بحرانهای بنیادین انسانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی  ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
بحران های بنیادین نشانه هایی از گسل های بنیادین در عرصه حکمرانی به شمار می روند. این گسل ها ناشی از شکاف های عمیق اجتماعی و سرمایه از دست رفته انسانی و اجتماعی هستند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.