اعضای کمیته ساماندهی سازمان تامین اجتماعی

- یکی از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نظر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیات امنا

- دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

- نماینده مدیرعامل سازمان

- یکی از اعضای هیات مدیره سازمان

- نماینده ستاد جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حق رأی

تبصره:  دعوت از سایر مدیران، کارشناسان، صاحبنظران و اشخاص مطلع و مرتبط بدون حق رأی توسط دبیر کمیته مجاز می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۵۵