تلاش برای پیاده سازی نظام اقتصادی پویا در جامعه و بهره‌گیری بهینه از منابع صندوق‌های بیمه‌ای در کشور، بدون استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین و سیاست‌گذاری کارآمد اقتصادی و مالی میسر نخواهد شد و این مهم در گرو استقرار نظام بنگاه‌داری هوشمند و تصمیم‌گیری برای ورود و خروج در صنایع بر اساس استراتژی سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف می‌باشد.

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری کارگروه بررسی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری هیأت امنای صندوق‌ها و موسسات تابعه، به استناد رهنمودهای مقام عالی وزارت، تدوین شیوه‌نامه واگذاری با هدف جهت‌دهی مناسب به فعالیت‌های بنگاه‌داری وزارت متبوع را در دست اقدام دارد. مقرر شده است شیوه‌نامه حاضر پس از اخذ نظرات صاحبنظران، در هیأت امناء به تصویب رسیده و مقدمات اجرای واگذاری بنگاه‌های خارج از استراتژی بنگاه‌داری هر صندوق بر این اساس فراهم گردد.

مبانی علمی، قانونی و اجرایی این اقدام منحصر به واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و متناسب با تغییرات در استراتژی بنگاه‌داری صندوق‌ها قابل اجرا و پیاده سازی خواهد بود این شیوه نامه بر عکس سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان یک برنامه جاری در صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد، همچنین دستورالعمل حاضر پس از تصویب و ابلاغ، مبنای قانونی جهت هرگونه واگذاری سهام، دارایی و حقوق مالکانه وزارت متبوع در شرکت‌های قابل واگذاری خواهد بود.


تاریخ بروزرسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۵۲

دستورالعمل اجرایی ساماندهی، اصلاح و ارتقاء بنگاه داری