در اجرای مصوبات کمیته اصلاح نظام بنگاه‌داری و پیرو جلسات تشکیل شده در خصوص تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی ودرراستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در افق 1404،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه ریزی صورت گرفته و در کنار اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی مجموعه صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان‌های تابعه اقدام به تشکیل ستاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌های بازنشستگی در هیأت امنای صندوق‌ها نموده است.

 

هدف : ارائه خدمات مشاوره ، ساماندهی مطالعات و بررسی اقتصادی و مالی با موضوع تسهیل در جذب و هدایت سرمایه گذاران و هیأت‌های سرمایه گذاری خارجی برای مشارکت و یا فروش بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش ورود سرمایه، منابع مالی  و دانش فنی بین المللی به کشور