نشریات تخصصی معاونت

 • نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیت ها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم
 • سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
 • یک گام جلوتر: سیاست های محوری و دستاوردهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان سیستان و بلوچستان و پیش نویس سند توسعه استان
 • صندوق بیمه احتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (بازیگر فعال توانمندسازی روستایی و عشایر)
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان همدان
 • شفافیت در صندوق های بازنشستگی
 • گزارش توصیفی- تحلیلی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره دولت تدبیر و امید (سال‌های 1392-1399)
 • گزارش وضعیت سرمایه گذاری های صندوق‌های بازنشستگی تحت پوشش سالنامه اقتصادی صندوق ها (تیر1400)
 • عملکرد سبد سرمایه گذاری و بنگاه داری صندوق های بازنشستگی
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان آذربایجان شرقی
 • کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در صندوق های بازنشستگی
 • طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- ویراست دوم
 • رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی برتر (جهش تولید- رشد بهره وری)
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان کردستان
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان ایلام
 • درآمدی بر آثار شیوع کرونا بر اقتصاد ایران- ویراست نخست
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان خوزستان
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان چهارمحال و بختیاری (ویراست یکم)
 • طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان هرمزگان
 • تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی ایران
 • عملکرد و برنامه اجرائی صندوق های بازنشستگی و شستا در خروج از بنگاهداری
 • چشم انداز چالش برانگیز آینده
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان خراسان جنوبی
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان لرستان
 • مروری بر شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان و پیش‌نویس سند توسعه استان (1401-1399)
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان
 • تحلیل تحولات بازار سرمایه و بررسی پورتفوی بورسی صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • گزارش تحلیلی_توصیفی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درسال 1398
 • بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران
 • بررسی مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها- ویراست اول
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان مرکزی
 • آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب وکار و رفاه خانوارها (سیاست های حمایتی در ایران و جهان)
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان سیستان و بلوچستان
 • برنامه تحقق جهش تولید در سال 1399
 • طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق های بازنشستگی ایران