اخبار واگذاری ها

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه ادامه فعالیت هلدینگ‌ها و شرکت‌ها
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
برخی از شرکت های شستا به تعاونی‌های توانمند واگذار می‌شود
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نق
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانمی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به من
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

سلسله مقالات و گزارشات

صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳