دریچه

  • با عنایت به روند جهانی به کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مؤسسات تأمین اجتماعی، انجمن بین المللی تأمین اجتماعی(ISSA) در سال 2015 مبادرت به تهیه و انتشار دستورالعمل های تخصصی در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به منظور تشریح نحوۀ کاربردآن ها در مؤسسات مربوطه نمود. هدف مؤسسات در استفاده و بهره گیری ازICT ، توسعۀ راهکارهایی است که موجبات توانمندی آنان در تکمیل مأموریت ها، تمهید خدمات مناسب کیفی، رضایت مندی سهامداران و بهبود کارایی فرآیندهای اصلی را فراهم می آورد. به علاوه، چالش های ناشی از تحوّل و تکامل دائمی سیستم تأمین اجتماعی بر ضرورت بکارگیری دقیق و جامع ICT در حوزۀ تأمین اجتماعی تأکید می نماید. طی سالیان اخیر، ICT نقشی استراتژیک در پیاده سازی برنامه های تأمین اجتماعی دارا بوده و کاربرد آن علاوه بر اتوماسیون فرآیندهای خاص، دگرگونی عملیات و سرویس ها را به همراه داشته و سبب بهبود کیفیت آن ها در مؤسسات تأمین اجتماعی گردیده است.

  • مرور مطالعات و گزارش های تهیه شده توسط صاحبنظران و نهادهای ملی و بین المللی، حکایت از آن دارد که صندوق های بازنشستگی به طور کلی با چالش تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات خود مواجه هستند.

  • انجمن بین المللی تأمین اجتماعی، سازمان بین المللی پیشرو برای مؤسسات، واحدهای دولتی و آژانس های تأمین اجتماعی در سطح جهان می-باشد. ترویج و توسعۀ برجستۀ اداره و حاکمیت تأمین اجتماعی از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل های حرفه ای، ارائه و گسترش دانش تخصصی، به همراه تمهید سرویس ها و پشتیبانی لازم در راستای توانمندسازی اعضای تحت پوشش به منظور تعمیم خط مشی های سیستم های تأمین اجتماعی پویا در سراسر جهان از جمله وظایف و مسئولیت های ISSA می باشد. ISSA در سال 1927 تحت نظارت سازمان بین المللی کار(ILO) تأسیس گردید. (ادامه مقاله در http://economic.mcls.gov.ir/fa/economicdeputy)

  • گزارش جدیدISSA " سنجش کفایت چند متغیره و الزامات مؤسسات تأمین اجتماعی: ارائۀ مزایای بازنشستگی"خاطر نشان می سازد که بهبود کفایت لزوماً به قیمت از دست دادن پایداری/استطاعت مالی حاصل نمی گردد. آنگونه که گزارش مذکور تصریح می کند بهبود کفایت تنها به افزایش نرخ های جایگزینی وابسته نبوده و پارامترهای دیگر تأمین مزایای بازنشستگی نوع، فرم و نحوۀ دستیابی، ابلاغ و تفویض در آن مؤثر است و می بایست در هنگام ارزیابی کفایت مورد تأمل قرار گیرند.( ادامه مقاله در http://economic.mcls.gov.ir/fa/economicdeputy)

نگاه هفته

  • دانش برای تعالی: دستورالعمل های راهبری تأمین اجتماعی

آخرین اخبار اقتصادی
اخبار تأمین
شستا
بیمه تأمین
تحلیل های اقتصادی-مالی
بورس اوراق بهادار

پیوندها

  شرکت سرمایه کذاری توسعه معادن و فلزات   سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان سرمایه گذاری سازمان توسعه تجارت