اخبار واگذاری ها

برخی از شرکت های شستا به تعاونی‌های توانمند واگذار می‌شود
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نق
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانمی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به من
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
در واگذاری ها ، ضوابط قانونی و رگولاتوری را رعایت می کنیم.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در مسیر خروج از بنگاهداری فارغ ازگفتگوهای اول
۱۰ مهر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

سلسله مقالات و گزارشات

صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳